Moms og afgifter

Moms er ikke bare

moms

Hos Nomia hjælper vi dig med at håndtere dine bilag og sikre korrekt momsindberetning. Vi ved hvornår der er momspligt, hvornår der ikke er – og hvilken moms, der skal anvendes.

Vi kan hjælpe dig med dit momsregnskab, så du hverken betaler for lidt eller for meget moms.

Vi tilbyder bl.a. andet:

  • Sparring ift. momsfritagelse, momsregistrering mm
  • Afklaring af om der er momspligt eller momsfritagelse ved levering af varer og salg af ydelser
  • Fastlæggelse af momsafregningsperiode
  • Moms ved varekøb i EU-lande og et ikke-EU-lande
  • Momsfritagne virksomheder med lønsumspligt (opgørelser mm)
  • Bogføring af moms
  • Momsregnskaber
  • Vejledning og hjælp til indberetning
  • Omvendt betalingspligt
  • Fradrag i forbindelse med repræsentation og firmaarrangementer

Er min virksomhed momspligtig og i hvilket omfang?

Hvor bogføres moms?

Hvilke ydelser skal jeg betale moms af og hvilke ydelser kan jeg trække moms fra?

Hvordan er afregningsperioderne?

Hvad er reglerne for varekøb i EU-lande og et ikke-EU-lande?

Hvad er reglerne for lønsumsafgifter og energiafgifter?